Utställning alltid tillgänglig i Tenhult
MAKADAM
2/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/64
MATJORD
Vi sorterar fram en högkvalitativ matjord som blandas efter eget recept för att möta Era krav på en växtkraftig jord för olika förhållande.
 
Jorden analyseras regelbundet så att vi uppfyller kraven för bra jord

NATURSINGEL
GÅRDSGRUS, NATURSINGEL, DEKORATIONSGRUS
4/8 TILL 200-300
SAND
SANDLÅDESAND, GJUTSAND OSV,

STENMJÖL
SOLITÄR STEN

Vi är systerbolag med TEFAB

VILL DU KOMMA DIREKT TILL TEFABS HEMSIDA?

SPECIALISTER PÅ MARKMATERIAL